0850 666 0321 veya iletisim@4us.com.tr
0850 666 0321 veya iletisim@4us.com.tr

VERİ GÜVENLİĞİ VE K.V.K.K DANIŞMANLIĞI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KİŞİSEL VERİ : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişi ile ilgili tanımlayıcı bilgilerdir. Örneğin TC kimlik numarası, adı, soyadı, doğum tarihi, dini, ırkı, dili, resmi, siyasi görüşü gibi doğrudan kişiyi ilgilendiren tüm bilgileridir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI : Bireye ait olan tanımlayıcı bilgilerin izin verdiği kadarının izin verdiği kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmasıdır. Kanunun izin verdiği bazı konular da kişinin izni veya bilgisi olmadan bilgileri saklanabilir ve kullanılabilir. Kişisel verilerin korunması temelde özel hayatın gizliliğini amaçlayan temel hak ve özgürlüklerin korunmasıdır. Kişilerin verilerinin ele geçirilip kötü niyetli kişiler tarafından işlenmesiyle oluşabilecek zararlara önlem almak amacıyla verilerin korunması ilkesidir.

7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6698  sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile kişinin izni olmadan verilerinin işlenmesi suç olarak kabul edilmiştir.

Birçok kurumsal firma ve şirket verilerin işlenmesi esnasında sorunlar yaşayarak, bilgilerinin dışarıya sızmasına yol açmaktadır. Bu sebepten ötürü KVKK Danışmanlık hizmeti alanında uzman kişiler tarafından sağlanmalı ve olası sızıntılar önlenmelidir.

K.V.K.K. mevzuatı birden fazla uzmanlık alanı gerektiren içerik barındırmaktadır. Özellikle yazılım ve veri tabanı konusunda yapılması gerekenler ayrı uzmanlıklar gerektirmektedir. Bu yönleri ile değerlendirildiğinde sadece mevzuat değil aynı zamanda teknik bilgi gerektiren bir konudur.

K.V.K.K. Danışmanlık hizmeti konusunda uzman kişilerin koordinasyonunda ele alındığından zaman kaybını önler, tüm kurumda tutarlılık sağlanarak birlikte hareket edilebilmesi için farkındalık oluşturur. Bu yönü ile kurum önlemlerini alabilecek ve oluşabilecek cezai durumlar önlenebilecektir.

KVKK İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKEN TEMEL KAVRAMLAR

Veri Sorumlusu: Veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinde sorumluluk sahibi olan tüzel veyahut gerçek kişilere verilen addır.

Veri Kayıt Sistemi: Bu sistemde kişisel kayıtlar belli bir düzene göre yapılandırılarak işlenir.

Veri İşleyen: Veri sorumlusu kişinin verdiği sorumluluk doğrultusunda verileri işleyen kişiye verilen addır.

Kişisel Veri: Kimliği belli ya da belirli olması muhtemel gerçek kişiye dair her türlü bilgi.

İlgili Kişi: Kişisel verisi olan, kişisel verileri işlenebilen kişi.

Açık Rıza: Belirli bir konuya dair, bilgilendirme ve özgür irade ile açıklanan rıza metni.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin başka bilgilerle eşleştirilip, bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirme durumudur.

VERİLERİMİZİN KORUNMASI GÜVENLİĞİMİZİN KORUNMASIDIR !

Kişisel verilerin korunması dediğimizde akla verilerin korunması gelir ancak asıl mevzu verilerin sahibi bireylerin korunmasıdır.

VERİ İŞLEMEDE UYULMASI ZORUNLU İLKELER

  • Hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olmalı,
  • Doğru ve gerektiğince güncel olma
  • İşlendikleri amaca uygun, sınırlı ve seviyeli olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar verileri saklanmalıdır.

KVKK DANIŞMANLIK HİZMETİ SÜREÇLERİMİZ

  • Hizmet verilecek kurum veya kuruluşun ilgili kanuna uyumu seviyelendirilir. Tespit edilen seviyeye yönelik uygulama planı belirlenir.
  • Veri ihlali söz konusu olan durumlar tarafımızca belirlenir.
  • Sözleşmeler incelenip, değiştirilmesi gereken durumlarının analizi yapılır, tarafımız ile açık rıza belgeleri oluşturulur.
  • İdari süreç ile karşı karşıya gelinmesi durumunda tarafımız ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumuna erişimi verilecek bilgilerin teknik ve hukuki açıdan doğruluğu incelenir, Tüm departmanlar bilinçlendirilip gerekli eğitimler sağlanarak süreç boyunca etkileşimli bir danışmanlık hizmeti gerçekleştirilir.

KVKK Danışmanlığımız kapsamında, kurum veya kuruluşları mevcut uyum seviyesine göre tespit edilen eksikler ve amaçlar doğrultusunda uzman ekibimiz ile sizlerin KVKK uyumluluk çalışmalarını yürütmekteyiz.

07 Nisan 2016 tarihli 29677 Sayılı Resmi Gazete yayınlanan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında, kurum veya kuruluşunuz ile ilişkili kişisel verilerin, mevzuat ve uluslararası standartlar dikkate alınarak korunması konularında ISO 27001:2017 standardı ve GDPR (General Data Protection Regulation) ile uyumlu danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır. Detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.

Para Birimi Değiştir
USD Amerika Birleşik Devletleri (ABD) doları