UZAKTAN EĞİTİM NEDİR ?

Öğrenci ve öğretmen arasında mesafeleri gözetmeksizin, bilgisayar teknolojileri aracılığıyla sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak işlendiği inovatif ve akılcı bir eğitim sistemidir.

UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ

 • ÖĞRENCİ ODAKLIDIR
 • SINIRLARI ORTADAN KALDIRIR
 • EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ SUNAR
 • ENGELSİZ EĞİTİM SİSTEMİDİR
 • DİNAMİK VE ETKİLEŞİMLİDİR
 • HIZLI VE KOLAY ERİŞİM SAĞLAR
 • ZENGİN KAYNAKLARA ULAŞIM SUNAR
 • TEKRARLANABİLİR VE DAHA VERİMLİDİR
 • HIZLI GERİ BİLDİRİM SAĞLAR
 • GENİŞ ÖĞRENCİ KİTLESİNE ULAŞABİLİR
 • ZAMANDAN VE MALİYETTEN TASARRUF ETTİRİR

4US UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ ALT YAPI MODELİ

4US UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ

 • Uzaktan eğitim teknolojilerinin kullanılmasını ve içeriğinin eğitsel medyanın aracılığıyla kullanıcılara ulaştırılmasını,
 • Öğrenme içeriklerinin yönetimini, dağıtımını ve kaynakların öğrencilere ulaştırılmasını,
 • Uzaktan eğitim derslerinde eğitimci ve öğrencilerin çevrimiçi olarak katılabileceği web konferans, kamera paylaşımı, ses paylaşımı, dokümanlar (pdf, ppt, doc) üzerinden ders anlatımı gibi bir çok özelliği,
 • Zamandan ve mekandan bağımsız olarak sunulan içeriklere ve eğitim-öğretim faaliyetlerine eş zamanlı ve eş-zamansız olarak yetki bazlı erişimini,
 • Ders programının akışına uygun anlık bağlantı sayısını karşılanmasını,
 • Eğitim sisteminde veri kaybı, aşırı trafik kaynaklı kitlenme, bekleme süresi gibi durumların önüne geçilmesini,
 • Uzaktan eğitim sisteminin yoğunluk sebebiyle çökmesiyle yaşanan öğrenci ve öğretmen isyanlarını sona erdirmeyi,

sağlayacak mevcut sistem ve donanımlarla birlikte çalışabilir öğrenme yönetim sistemi yapılandırmaktadır.

4US UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ AŞAMALARI

 • ANALİZ VE UYGULAMA MİMARİSİNİN OLUŞTURULMASI

Kurum için analiz, keşif ve hesaplamalar yapılır. Ardından tahsis edilen mevcut fiziksel sunucular sanallaştırma altyapısına göre düzenlenerek gerekli güvenlik, yönetim ve ağ yapılandırmaları yapılır ve kontrol edilir. Fiziksel sunucuların miktarına veya talebe göre sanallaştırma planını oluşturulur.

 • ÖĞRENME ORTAMLARININ KURULMASI, YAPILANDIRILMASI VE İÇERİKLERİN DEPOLANMASI

Tahsis edilen fiziksel sunucuları sanallaştırarak öğrenme yönetim sistemi, sanal sınıf/toplantı sistemi, web yayınlama ve paylaşım sisteminin oluşturulması, kurulum ve yapılandırılması ile diğer sistemlerle entegrasyonun sağlandığı aşamadır. Ayrıca NFS teknolojisi ile ders kayıtları ve dokümanlarının depolanarak yüksek güvenlikli bir sistemin sağlandığı aşamadır.

 • KURULAN ÖĞRENME ORTAMLARININ VE ALTYAPI SERVİSLERİNİN İZLENEBİLİRLİĞİNİN SAĞLANMASI

Kurulan tüm servislerin donanım ve yazılım verilerinin görselleştirilmesi ve metrik analizlerinin yapılması bununla birlikte yazılımlarda yük takibi ve anlık bağlantı sayısını izlenmesini sağlayarak aynı zamanda cpu, ram, I/O veya ağ hızlarının takibinin anlık olarak izlendiği ek olarak fiziksel ve sanallaştırılmış sunucuların durumunun izlenerek oluşabilecek problemlerin tespit edildiği aşamadır.

 • SİSTEMİN GÜVENLİK TESTLERİNİN YAPILMASI

Ağ güvenliği ve fiziksel & sanallaştırılmış sunucuların güvenliğini sağlamak için güvenlik zaafiyetlerini belirli testlerle tespit ederek ortadan kaldırdığımız ve sistemin daha güvenli olmasını sağladığımız aşamadır.

KULLANILAN YAZILIMLAR

SAKAİ

Sakai açık kaynak kodlu, ücretsiz ve eğitimi destekleyen web tabanlı bağımsız bir eğitim yazılımı platformudur. Sakai Java tabanlı topluluk kaynaklı bir yazılımdır. Sakai yazılımı ders yönetim sistemlerinin sahip olduğu birçok ortak özelliğin yanında belge barındırma, ödev aktarma, çevrimiçi ölçme değerlendirme, not defteri gibi bir çok modülü içermektedir.

BİGBLUEBUTTON

BigBlueButton, çevrimiçi öğrenme için açık kaynaklı bir web konferans sistemidir.Öğrencilere yüksek kaliteli çevrimiçi öğrenme deneyimi sağlamaktır. BigBlueButton, uzaktan eğitim için tasarlanan çoklu ses ve video paylaşımı, yakınlaştırma ve çizim için genişletilmiş beyaz tahta özelliklerine sahip açık kaynaklı bir uzaktan eğitim sistemidir.Uzaktan eğitimde sürecin çok daha pratik ve çok daha kaliteli bir şekilde yönetimine imkan vermek üzere geliştirilmiştir. HTML 5 istemcisi ile kullanılmakta olmasından dolayı Bigbluebutton sistemi masasüstü, dizüstü, chromebook, iOS ve Mobil cihazlar üzerinden de kullanılabilir olmasına yardımcı olmaktadır

TURNİTİN

Turnitin tez, ödev, makale ve herhangi bir akademik ve bilimsel çalışma yaptığınızda orjinalliğini deneyen ve gösteren bir programdır. Alıntı veya çalıntı yapıldığını en iyi şekilde göstermektedir.

NFS (Network File System)

Sun Microsystems tarafından geliştirilen açık kaynak kodlu Unix/Linux dosya paylaşım servisi olup Linux sistemler arasında dosya paylaşamını sağlayan ve stabil çalışan bir teknolojidir.

LDAP

LDAP tüm kullanıcılarının en hızlı şekilde ve sürekli olarak bilgiye ulaşmalarını sağlayabilmek için, hızlı, ölçeklenebilir ve yönetilebilir bir ağ altyapısı kurmak için oluşturulmuştur. Bilgisayarların yoğun olarak kullanıldığı ağ üzerindeki IP adres ayarlarının otomatik olarak gerçekleştirilebilmesi amacıyla LDAP kayıtlarını kullanan bir otomatik IP atama sistemi kullanılır.

GRAFANA

Grafana , web uygulaması olarak çalışan, açık kaynak kodlu, genel amaçlı
pano, grafik, metrik analiz ve görselleştirme uygulamasıdır.

ZABBİX

Zabbix, bir ağın parametresini ve sunucuların sağlığını ve bütünlüğünü izleyen ücretsiz bir yazılımdır. Zabbix, saklanan verilere dayalı mükkemel raporlama ve veri görselleştirme özellikleri sunar.

 

 

 

4US UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ AYRICALIKLARI